Het nieuwe bewijsrecht komt eraan

 In Uncategorized

Maar wat betekent dit voor u als ondernemer en met welke veranderingen zal u rekening moeten houden?
Wij vatten het hieronder voor u samen.

Op 1 november 2020 treedt het nieuwe burgerlijk bewijsrecht, en daarmee ook het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), in werking. Het huidige Burgerlijk Wetboek zal vanaf dan officieel de benaming ‘Oud Burgerlijk Wetboek’ dragen en de komende jaren stapsgewijs worden vervangen door het NBW. Het bewijsrecht (boek 8 NBW) is eerst aan de beurt en wordt aangepast aan de moderne maatschappij.

Verhoging plafond tot € 3.500,00

Volgens de huidige regeling moet u voor handelingen met een waarde hoger dan € 375,00 beschikken over een document dat door de klant werd ondertekend. Aangezien tegenwoordig veel (zelfs dagelijkse) handelingen dit bedrag overschrijden, wordt dit plafond opgetrokken tot € 3.500,00. Voor transacties met een waarde lager dan € 3.500,00 is een ondertekend document dus niet langer noodzakelijk en kan het bewijs soepeler worden geleverd.

Het is dus meer dan ooit van belang om e-mails, sms’en, Whatsapp-berichten… goed te bewaren.

 

ALLE ondernemingen

Daarnaast wordt het vrije bewijsstelsel uitgebreid naar alle ondernemingen, dus ook vrije beroepers, om de evolutie van het economische recht te volgen.

Schulderkentenis

Verder worden er voorwaarden opgelegd wanneer u de klant laat verklaren te zullen betalen. Indien u een klant een schuldbekentenis wilt laten verrichten, is het vanaf november belangrijk dat dit schriftelijk wordt vastgelegd waarbij het verschuldigde bedrag voluit (in letters) wordt vermeld.

Omkering bewijslast

De eisende partij draagt de bewijslast van hetgeen zij aanvoert. Deze regel wordt behouden maar de rechter zal bij buitengewone omstandigheden de bewijslast kunnen omkeren. (bijvoorbeeld ingeval een partij niet in staat is om het bewijs te leveren omdat het te duur is).

***

Gelet op de inwerkingtreding van het nieuwe bewijsrecht op 1 november 2020 is het dus van groot belang dat de werkwijze van uw onderneming op punt staat om onaangename verrassingen te vermijden. Wij adviseren u om onze juridische afdeling contacteren via het telefoonnummer 089 84 55 91 of via het e-mailadres juridisch@incassozaken.be.

Recent Posts

Leave a Comment