Onze diensten


  • Incasso nationaal
  • Incasso internationaal
  • Kredietinformatie
  • Pre-incasso / Sommaties
  • Rechtsbijstand
  • Huurincasso
  • Executeren vonnissen
  • Huisbezoeken
  • Consultancy & Detachering
  • Debiteurenbeheer uitbesteden
Belgische Incasso Dienst, Peerderbaan 2

Belgische Incasso Dienst

Postadres: Postbus 8, 3960 Bree
Bezoekadres op afspraak: Horizonlaan 36, 3600 Genk
Tel. nr. +32 (0)89 84 55 91
E-mailadres: info@incassozaken.be
0849.384.755 RPR Tongeren
Erkenningsnummer FOD Economie: 219704